სამუშაო პროცესი

3 ეტაპი

01

პრობლემის იდენტიფიკაცია

ჩვენ გვესმის რომ ყველა ბიზნესი ინდივიდუალურია და მათი პრობლემებიც განსხვავებულია, პირველ ეტაპზე ვადგენთ პრობლმებს და მათი აღმოფხვრის შესაბამისი სერვისების საჭიროებას.

02

მონაცემთა შეგროვება

ამ ეტაპზე ხდება კამერალური შესწავლა და თქვენ მიერ მოწოდბული დოკუმენტების მოგროვება / დამუშავება შემდგომი ანალიზისითვის.

03

ანალიტიკა და რეკომენდაციები

დოკუმენტაციის დამუშავების და შესაბამისი ანალიტიკის შემდეგ გადმოგეცემათ თქვენს ბიზნესზე მორგებული რეკომენდაციები

მიიღე სტრატეგიულად საკუეთესო ბიზნეს გადაწყვეტილებები!

ჩვენ გვესმის, რომ ყველა ბიზნესი უნიკალურია, რის გამოც ჩვენი ინდივიდუალური მიდგომა უზრუნველყოფს, რომ თქვენი სტრატეგიული ანალიზი ორიენტირებული იყოს თქვენს კონკრეტულ მიზნებსა და გამოწვევებზე. AI ეპოქაში აპრობირებული მეთოდოლოგიები და მონაცემებზე ორიენტირებული შეხედულებები რომელსაც ჩვენი გუნდი იყენებს, მოგცემთ დეტალურ საგზაო რუკას თქვენი ბიზნესის წარმატებისთვის.

Read More
Thumb