მიზანი:

ამ პოლიტიკის მიზანია შექმნას ღია და პატივისცემაზე დაფუძნებული კულტურა, სადაც უკუკავშირი გამოიყენება პროდუქტიულად, ინდივიდუალური და ორგანიზაციული ზრდის მიზნით. ჩვენ ვაფასებთ უკუკავშირს, როგორც განვითარების ინსტრუმენტს და ვთვლით, რომ ის უნდა იყოს კონკრეტული, ქმედითი და მიზანზე ორიენტირებული.

პრინციპები:

  • კეთილგანწყობა: უკუკავშირი უნდა იყოს კეთილგანწყობილი და მიზნად ისახავდეს დახმარებას. ჩვენ ვერიდებით პირად შეურაცხყოფასა და კრიტიკას, რომელიც არ არის კონსტრუქციული.
  • კონკრეტულობა: უკუკავშირი უნდა იყოს კონკრეტული და ეხებოდეს კონკრეტულ ქმედებებს, შედეგებს ან სიტუაციებს. ჩვენ ვერიდებით განზოგადებებსა და ბუნდოვან განცხადებებს.
  • ქმედითობა: უკუკავშირი უნდა იყოს ქმედითი და შესთავაზოს კონკრეტული ნაბიჯები გაუმჯობესებისთვის. ჩვენ ვცდილობთ, რომ უკუკავშირი იყოს მოქმედებისკენ მოწოდება.
  • დროულობა: უკუკავშირი უნდა იყოს დროული და მოხდეს რაც შეიძლება მალე შესაბამისი მოვლენის ან სიტუაციის შემდეგ. ჩვენ ვერიდებით უკუკავშირის გადადებას.
  • ორმხრივობა: უკუკავშირი უნდა იყოს ორმხრივი პროცესი, სადაც ორივე მხარე ღიაა დიალოგისთვის. ჩვენ ვაფასებთ კითხვებს, განმარტებებს და შემდგომ დისკუსიას.

პროცესი:

  1. მომზადება: სანამ უკუკავშირს მისცემთ, დაფიქრდით, რა არის თქვენი მიზანი და როგორ შეგიძლიათ ეს მიზანი მიაღწიოთ ყველაზე კონსტრუქციულად.
  2. გადმოცემა: გადმოსცეთ უკუკავშირი პატივისცემით და კონკრეტულად. ფოკუსირდით ქცევაზე და არა პიროვნებაზე.
  3. მოსმენა: მოუსმინეთ მიმღების პასუხს ყურადღებით და ღიად. დაუსვით კითხვები, თუ რამე არ არის ნათელი.
  4. შეთანხმება: ეცადეთ, რომ მიაღწიოთ საერთო გაგებას და შეიმუშაოთ გეგმა გაუმჯობესებისთვის.

დასკვნა:

ეს პოლიტიკა არის ცოცხალი დოკუმენტი, რომელიც შეიძლება შეიცვალოს დროთა განმავლობაში, ჩვენი გამოცდილებისა და საჭიროებების შესაბამისად. ჩვენ ყველას მოგიწოდებთ, რომ აქტიურად მიიღოთ მონაწილეობა უკუკავშირის პროცესში და დაგვეხმაროთ შევქმნათ უფრო პროდუქტიული და დამხმარე სამუშაო გარემო.