განახლების თარიღი:   [3 ივლისი 2024]

1. შესავალი 

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება SWOT.ge-ზე. ჩვენ მზად ვართ დავიცვათ თქვენი პირადი ინფორმაცია და თქვენი კონფიდენციალურობის უფლება. თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვა ან შეშფოთება ამ კონფიდენციალურობის შესახებ შეტყობინებასთან ან ჩვენს პრაქტიკასთან დაკავშირებით თქვენს პირად ინფორმაციას, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ მისამართზე [ჩადეთ საკონტაქტო ინფორმაცია].

2. ინფორმაცია ჩვენ ვაგროვებთ 

ჩვენ ვაგროვებთ პერსონალურ ინფორმაციას, რომელსაც თქვენ ნებაყოფლობით გვაწვდით საიტზე რეგისტრაციისას, გამოხატავთ ინტერესს ჩვენს შესახებ ან ჩვენი პროდუქტებისა და სერვისების შესახებ ინფორმაციის მოპოვებით, ვებსაიტზე აქტივობებში მონაწილეობისას, ან სხვაგვარად დაგვიკავშირდით.

ჩვენ მიერ შეგროვებული პირადი ინფორმაცია შეიძლება შეიცავდეს შემდეგს:
– სახელი და საკონტაქტო მონაცემები: ჩვენ ვაგროვებთ თქვენს სახელს და გვარს, ელფოსტის მისამართს, საფოსტო მისამართს, ტელეფონის ნომერს და სხვა მსგავს საკონტაქტო მონაცემებს.
– სერთიფიკატები: ჩვენ ვაგროვებთ პაროლებს, პაროლის მინიშნებებს და უსაფრთხოების მსგავს ინფორმაციას, რომლებიც გამოიყენება ავტორიზაციისა და ანგარიშზე წვდომისთვის.
– გადახდის მონაცემებს: ჩვენ ვაგროვებთ მონაცემებს, რომლებიც აუცილებელია ჩვენი პარტნიორული ურთიერთობისთვის.

3. როგორ ვიყენებთ თქვენს ინფორმაციას

ჩვენ ვიყენებთ პერსონალურ ინფორმაციას, რომელიც შეგროვებულია ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით, ქვემოთ აღწერილი სხვადასხვა ბიზნეს მიზნებისთვის. ჩვენ ვამუშავებთ თქვენს პირად ინფორმაციას ამ მიზნებისთვის, ჩვენი ლეგიტიმური ბიზნეს ინტერესების გათვალისწინებით, თქვენთან ხელშეკრულების გასაფორმებლად ან შესასრულებლად, თქვენი თანხმობით და/ან ჩვენი სამართლებრივი ვალდებულებების შესასრულებლად.

ჩვენ ვიყენებთ ინფორმაციას, რომელსაც ვაგროვებთ ან ვიღებთ:
– ანგარიშის შექმნისა და შესვლის პროცესის გასაადვილებლად.
– გამოგიგზავნოთ ადმინისტრაციული ინფორმაცია საქმიანი, იურიდიული და სახელშეკრულებო მიზეზების გამო.
– თქვენი შეკვეთების შესრულება და მართვა.
– მომხმარებლის ანგარიშების მართვისთვის.
– თქვენი თანხმობით ჩვენებების გამოქვეყნება.
– მომხმარებლისთვის სერვისების მიწოდება.
– მომხმარებლის შეკითხვებზე პასუხის გასაცემად/მომხმარებლებისთვის დახმარების შეთავაზება.
– გამოგიგზავნოთ მარკეტინგული და სარეკლამო კომუნიკაციები.

4. თქვენი ინფორმაციის გაზიარება

ჩვენ ვიზიარებთ და ვამხელთ თქვენს ინფორმაციას მხოლოდ შემდეგ სიტუაციებში:
– კანონებთან შესაბამისობა: ჩვენ შეიძლება გავამჟღავნოთ თქვენი ინფორმაცია, სადაც ჩვენ კანონიერად მოეთხოვებათ ამის გაკეთება მოქმედი კანონმდებლობის, სამთავრობო მოთხოვნების, სასამართლო პროცესის, სასამართლო განკარგულების ან სამართლებრივი პროცესის შესასრულებლად.
– სასიცოცხლო ინტერესები და სამართლებრივი უფლებები: ჩვენ შეიძლება გავამჟღავნოთ თქვენი ინფორმაცია, სადაც გვჯერა, რომ აუცილებელია გამოვიკვლიოთ, თავიდან ავიცილოთ ან მივიღოთ ზომები ჩვენი პოლიტიკის პოტენციური დარღვევების, საეჭვო თაღლითობის, ნებისმიერი ადამიანის უსაფრთხოების პოტენციური საფრთხის შემცველ სიტუაციებთან და უკანონო ქმედებებთან დაკავშირებით. ან როგორც მტკიცებულება სასამართლოში, რომელშიც ჩვენ ვართ ჩართული.

5. თქვენი ინფორმაციის უსაფრთხოება

ჩვენ ვიყენებთ ადმინისტრაციულ, ტექნიკურ და ფიზიკურ უსაფრთხოების ზომებს თქვენი პირადი ინფორმაციის დასაცავად. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ მივიღეთ გონივრული ნაბიჯები თქვენს მიერ მოწოდებული პერსონალური ინფორმაციის დასაცავად, გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მიუხედავად ჩვენი ძალისხმევისა, უსაფრთხოების ზომები არ არის სრულყოფილი ან შეუღწევადი და მონაცემთა გადაცემის არც ერთი მეთოდი არ არის გარანტირებული ნებისმიერი ჩარევისგან ან სხვა სახის ბოროტად გამოყენებისგან.

6. თქვენი კონფიდენციალურობის უფლებები

ზოგიერთ რეგიონში თქვენ გაქვთ უფლებები მონაცემთა დაცვის მოქმედი კანონმდებლობით. ეს შეიძლება შეიცავდეს უფლებას:
– მოითხოვეთ წვდომა და მიიღეთ თქვენი პირადი ინფორმაციის ასლი.
– მოითხოვეთ გამოსწორება ან წაშლა.
– შეზღუდეთ თქვენი პერსონალური ინფორმაციის დამუშავება.
– თუ ეს შესაძლებელია, მონაცემთა პორტაბელურობასთან დაკავშირებით.

თუ გსურთ რომელიმე ამ უფლების გამოყენება, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ მისამართზე [ჩადეთ საკონტაქტო ინფორმაცია]. ჩვენ განვიხილავთ და ვიმოქმედებთ ნებისმიერ მოთხოვნაზე მონაცემთა დაცვის მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

7. ამ პოლიტიკის განახლებები

ჩვენ შეიძლება დროდადრო განვაახლოთ ეს შეტყობინება კონფიდენციალურობის შესახებ, რათა აისახოს, მაგალითად, ცვლილებები ჩვენს პრაქტიკაში ან სხვა ოპერაციული, სამართლებრივი ან მარეგულირებელი მიზეზების გამო. ჩვენ შეგატყობინებთ ნებისმიერი მატერიალური ცვლილების შესახებ ამ გვერდზე ახალი კონფიდენციალურობის პოლიტიკის გამოქვეყნებით.

8. Დაგვიკავშირდით

თუ თქვენ გაქვთ შეკითხვები ან კომენტარები ამ პოლიტიკასთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ელექტრონული ფოსტით info@swot.ge,

შპს სმარტ სერვისი [416311654]